Επένδυση χρημάτων σε αμοιβαία κεφάλαια: Γιατί τα αμοιβαία κεφάλαια είναι χρήσιμα ως επένδυση?

|

Γιατί ενδείκνυται η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια;

Χαμηλοί τόκοι, χαμηλή απόδοση και μάλλον άσχημες προοπτικές για την ατομική συνταξιοδοτική πρόνοια: Σήμερα υπάρχει δυσκολία να επενδύσει κανείς τις αποταμιεύσεις του. Οι κλασικές μορφές επένδυσης χρημάτων, όπως τα τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, οι προθεσμιακές καταθέσεις και το βιβλιάριο καταθέσεων, δεν παράγουν σημαντικούς τόκους εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό έχει νόημα να επενδύσει κανείς τα χρήματά του σε αμοιβαία κεφάλαια. Όποιος δεν έχει ποτέ ασχοληθεί με αμοιβαία κεφάλαια, έχει συνήθως πολλά ερωτήματα γι’ αυτά -  αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο!

Πολλές τράπεζες βρίσκονται κοντά στη χρεωκοπία. Οι επενδυτές ανησυχούν για τα περιουσιακά τους στοιχεία, η επόμενη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση βρίσκεται προ των πυλών. Ένας νεαρός Ολλανδός επιχειρηματίας έχει τη φαεινή ιδέα: Γιατί να μην συγκεντρώσει τα χρήματα των διαφόρων ιδιωτών επενδυτών και να επενδύσει σε διαφορετικές κινητές αξίες όσο το δυνατόν επικερδέστερα; Ο κίνδυνος για τους επενδυτές μειώνεται από την υψηλή διασπορά ακόμη και αν αυτοί διατηρούν μικρές συμμετοχές και η κατανομή μπορεί να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κατάσταση στο χρηματιστήριο. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε το 1774.

Από τότε, δεν έχει αλλάξει και πολύ η λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Μόνο η επιλογή έχει αυξηθεί σημαντικά: Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, η αγορά έχει σχεδόν εκτιναχθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία πολλών επενδυτών επενδύονται σε διαφορετικές κινητές αξίες και ομόλογα παγκοσμίως. Αυτό δεν το κάνει εύκολο για σένα, αν θέλεις να ξεκινήσεις να επενδύεις τα λεφτά σου σε μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διαφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων; Είναι ασφαλής η περιουσία μου; Πόσα χρήματα πρέπει να επενδύσω; Και πάνω απ’ όλα: Σε ποιο αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύσω;

Ποια αμοιβαία κεφάλαια υπάρχουν ως επένδυση χρημάτων;

Αν κοιτάξεις λίγο γύρω σου, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές στην αγορά. Διαφέρουν κυρίως στις κατηγορίες επενδύσεων.

Συνοπτική παρουσίαση αμοιβαίων κεφαλαίων

  • Με βάση την κατηγορία επενδύσεων: Αμοιβαία κεφάλαια σε μετοχές, συντάξεις, ακίνητα, πρώτες ύλες ή μεικτής φύσεως
  • Με βάση τη διαχείριση: Ενεργητική ή παθητική (κεφάλαια δεικτών)
  • Με βάση το όριο κεφαλαίου: Ανοικτό ή κλειστό
  • Με βάση τον τρόπο διανομής: Διανεμητικό ή αποταμιευτικό

Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβάνουν μια συλλογή διαφόρων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν με αρκετά διαφορετικό τρόπο. Ο κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με το μείγμα και τη διασπορά των μετοχών.

Στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων, η επένδυση γίνεται σε συνταξιοδοτικά χρεόγραφα ή σε ομόλογα επιχειρήσεων ή κρατών που επιθυμούν να δανειστούν χρήματα για συγκεκριμένη διάρκεια και τόκο. Όσο μεγαλύτερη είναι η εναπομένουσα διάρκεια των ομολόγων, τόσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση της αξίας. Πιο ασφαλείς είναι οι σύντομες διάρκειες ισχύος και οι εξασφαλισμένοι οφειλέτες.

Τα αμοιβαία κεφάλαια σε ακίνητα αφορούν επένδυση σε μισθωμένα, εμπορικά ακίνητα, λιγότερο συχνά ακόμη και σε κατοικίες. Η απόδοση εξαρτάται συνεπώς σε μεγάλο βαθμό από τα μελλοντικά έσοδα μισθώσεων και τις αξίες των κτιρίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια σε πρώτες ύλες, όπως ήδη το όνομα αφήνει να συναχθεί, επικεντρώνεται σε πρώτες ύλες όπως ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα, το πετρέλαιο και το αέριο. Η επένδυση γίνεται στις ίδιες τις πρώτες ύλες ή σε μετοχές σε εταιρείες του κλάδου των πρώτων υλών.

Με τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια γίνεται επένδυση σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και αποτελούν μείγμα, για παράδειγμα, μετοχών, ομολογιών, πρώτων υλών και ακινήτων.

Τα κεφάλαια δεικτών αποτελούν έναν συγκεκριμένο δείκτη, για παράδειγμα έναν δείκτη μετοχών. Επίσης, εδώ υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επενδύσεων για να διαλέξετε, εκτός από μετοχές, συντάξεις ή ακίνητα. Χαρακτηρίζονται επίσης ως παθητικές, καθώς δεν υπάρχει διαχειριστής κεφαλαίου που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτά συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, τα ETF (Αμοιβαία κεφάλαια εισηγμένα στο χρηματιστήριο).

Ανοικτά = Απεριόριστα πολλοί επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μετοχές, συνήθως μέσω τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων ή απευθείας μέσω του χρηματιστηρίου. Είναι επίσης δυνατές οι μικρές επενδύσεις. Έτσι, τα ανοιχτά κεφάλαια είναι ιδανικά ως επένδυση χρημάτων για ιδιώτες.

Κλειστά = Συγκεντρώνεται ένα ορισμένο ποσό επενδυτικού κεφαλαίου για ένα μεγαλύτερο έργο. Αυτό μπορεί να είναι, ενδεικτικά, επενδύσεις σε ακίνητα, μέσα ενημέρωσης, πλοία ή εταιρικές συμμετοχές. Αν έχουν πωληθεί όλες οι μετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου, δεν μπορούν να εισέλθουν νέοι επενδυτές. Συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη επενδυτική διάρκεια και μεγαλύτερα επενδυτικά ποσά. Ως εκ τούτου, αυτή η μορφή χρηματικής επένδυσης είναι ελάχιστα ευέλικτη, συχνά αδιαφανής και μπορεί να ενέχει υψηλότερο κίνδυνο.

Αποταμιευτικά = Στην περίπτωση των αποταμιευτικών κεφαλαίων τα εισπραχθέντα έσοδα επανεπενδύονται απευθείας σε άλλα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και συμβάλλουν έτσι στο αποτέλεσμα του ανατοκισμού.

Διανεμητικά = Τα εισπραχθέντα έσοδα διανέμονται στους επενδυτές σε τακτική βάση, για παράδειγμα σε ετήσια βάση, με τη μορφή μερισμάτων. Έτσι, πρέπει να επανεπενδύσεις τα χρήματα μόνος σου ή να τα χρησιμοποιήσεις με άλλο τρόπο.

Μπορεί κανείς να προνοεί εύλογα για το μέλλον του και ταυτόχρονα να πράξει κάτι καλό; Με μια βιώσιμη «πράσινη» επένδυση είναι και αυτό δυνατό. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ακόμη ενιαίοι χαρακτηρισμοί, οπότε πρέπει να ενημερώνεστε μόνοι σας εκ των προτέρων σχετικά με το πού θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που επενδύθηκαν.

Πολλές βιώσιμες χρηματικές επενδύσεις βασίζονται στα κριτήρια του ESG, δηλαδή το περιβάλλον (Environment), τα κοινωνικά ζητήματα (Social) και την εταιρική διακυβέρνηση (Government). Οι επενδύσεις εισρέουν στοχευμένα σε επιχειρήσεις ή έργα που υποστηρίζουν το περιβάλλον ή την κοινωνία, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών ή της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα πράσινα αμοιβαία κεφάλαια επιλέγουν μόνο επιχειρήσεις που παράγουν με βιώσιμο τρόπο, για παράδειγμα μέσω συνθηκών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, μειωμένων εκπομπών και δίκαιων συνθηκών εργασίας.

Ορισμένοι κλάδοι, όπως η πυρηνική ενέργεια ή οι εξοπλισμοί, αποκλείονται εντελώς, όπως και οι εταιρείες που δουλεύουν ανήθικα, για παράδειγμα με τη χρήση παιδικής εργασίας.

Πώς να επενδύσω τα χρήματά μου σε αμοιβαία κεφάλαια;

Κατά κύριο λόγο, κάποιος θέλει να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερους τόκους για τα χρήματά του. Μία εκατό τοις εκατό ασφαλής χρηματική επένδυση με χαμηλό κίνδυνο και ταυτόχρονα μεγάλη απόδοση δυστυχώς δεν υπάρχει, -  ωστόσο οι στόχοι και οι προτιμήσεις σου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σε ποιο αμοιβαίο κεφαλαίο πρέπει να επενδύσω;

Οι επενδυτές έχουν την ευθύνη της επιλογής. Εν τέλει, κανείς δεν θα ήθελε να παραδώσει τις αποταμιεύσεις του σε έναν ξένο διαχειριστή κεφαλαίου και να χάσει πολλά χρήματα στη χειρότερη περίπτωση. Δυστυχώς, η ανάπτυξη του αμοιβαίου στο παρελθόν δεν προδιαγράφει τίποτα για το μέλλον. Πώς λοιπόν να ξέρει κανείς που παρέχεται η καλύτερη απόδοση;

Έχει νόημα να ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά στις χρεώσεις, για παράδειγμα, το τρέχον κόστος της διαχείρισης και της ανάθεσης, που είναι τα μόνα έξοδα κατά την αγορά. Ο αποκαλούμενος δείκτης συνολικών εξόδων (ΔΣΕ), ενημερώνει σχετικά με το ετήσιο κόστος. Οι υψηλότερες χρεώσεις μειώνουν φυσικά την απόδοση -  ταυτόχρονα, τα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια σε συνδυασμό με έναν έμπειρο διαχειριστή και καλές κριτικές είναι συχνά λίγο πιο ακριβά από άλλα. Μια σύγκριση κόστους είναι χρήσιμη, αλλά δεν πρέπει να κοιτάς αποκλειστικά την καλύτερη τιμή. Το φτηνό δεν είναι πάντα το καλύτερο!

Σκέψου από πριν αν προτιμάς να είσαι πιο ασφαλής ή να λάβεις μεγαλύτερο ρίσκο. Ενδεικτικά, τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν καλύτερες πιθανότητες για υψηλές αποδόσεις από τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά ταυτόχρονα υπόκεινται σε υψηλότερες διακυμάνσεις. Κατά κανόνα ισχύει: Όσο ευρύτερη είναι η διασπορά, τόσο μικρότερος ο κίνδυνος. Πράγματι, αν οι μεμονωμένες επενδυτικές αξίες μειωθούν, μπορούν να αντισταθμιστούν από άλλες. Ως εκ τούτου, οι ιδιαίτερα περιορισμένες επενδύσεις, οι οποίες επικεντρώνονται, για παράδειγμα, μόνο σε ορισμένες περιοχές ή κλάδους, είναι πιο επικίνδυνες από τις ευρύτερα διαφοροποιημένες επενδύσεις.

Στην ιδανική περίπτωση, επιλέγεις ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που αφορά επένδυση σε τελείως διαφορετικές βιομηχανίες και χώρες. Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια, ενδείκνυται επίσης ένα συνταξιοδοτικό ταμείο με σύντομες ημερομηνίες λήξης και ομόλογα από όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς οφειλέτες, όπως τα κράτη με καλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

Είναι πιο χρήσιμα τα ETF;

Δεδομένου ότι τα ETF (Αμοιβαία κεφάλαια εισηγμένα στο χρηματιστήριο) αναπαράγουν αυστηρά έναν δείκτη και δεν χρειάζονται διαχειριστή, είναι συνήθως ελαφρώς φθηνότερα από ό,τι τα ενεργώς διαχειρίσιμα κεφάλαια μετοχών.

Το μειονέκτημα των ETF είναι ότι πρέπει να αποκτήσεις πρώτα καλές βασικές γνώσεις. Η δαπάνη χρόνου εδώ είναι αρκετά υψηλή -  τόσο για τον σχεδιασμό, την έρευνα και την επιλογή του ETF όσο και στη μετέπειτα διαχείριση της επένδυσης. Η απαραίτητη αυτοδιαχείριση φέρει τον κίνδυνο συναισθηματικών αποφάσεων. Έτσι, πολλοί επενδυτές αντιδρούν σε βραχυπρόθεσμες πτώσεις τιμών με αγορές πανικού οι οποίες προκαλούν μεγάλες απώλειες.

Ένας ειδικός, αντιθέτως, γνωρίζει την αγορά και μάλλον έχει αισθητήριο για το πότε αξίζει η είσοδος ή η έξοδος. Πρωτίστως σε περιόδους κρίσης και σε περίπτωση πτώσης των τιμών, η πείρα ενός διαχειριστή κεφαλαίου θα ωφελήσει μια λογική στρατηγική για τις διάφορες συνθήκες της αγοράς και αυτός θα στραφεί έγκαιρα σε επενδυτικές μορφές χαμηλότερο κινδύνου. Αντιθέτως, τα ETF πέφτουν, όπως όλα τα επενδυτικά  κεφάλαια δεικτών, σε αναλογία ένα προς ένα με τις τιμές.

Αυτό που τελικά αποφασίζεις είναι θέμα χαρακτήρα. Αν έχεις λίγο χρόνο στη διάθεσή σου και θέλεις να έχεις κάτι πιο βολικό, ένα επενδυτικό κεφάλαιο υπό διαχείριση είναι πιθανώς η καλύτερη επιλογή, όπου ένας ειδικός θα κάνει τη δουλειά για εσένα. Υπάρχει ίσως και συνδυασμός των δύο επιλογών; Για παράδειγμα, μπορείς να δοκιμάσεις να αυτοδιαχειριστείς το δικό σου πρόγραμμα αποταμίευσης ETF με μικρά ποσά. Ωστόσο, ορισμένες προτεραιότητες και θέματα δεν μπορούν να επιτευχθούν με τα ETF, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος δείκτης.

Πώς λειτουργεί ένα σχέδιο αποταμίευσης;

Μπορείς να κάνεις μία εφάπαξ επένδυση, να δημιουργήσεις ένα σχέδιο αποταμίευσης ή να συνδυάσεις και τα δύο. Στην περίπτωση της εφάπαξ επένδυσης, ένα μεγάλο ποσό επενδύεται κατευθείαν από την αρχή και παράγει τόκους.

Εάν δεν έχεις μεγάλο ποσό στη διάθεσή σου ή επιθυμείς να αποταμιεύεις τακτικά επιπρόσθετα στην εφάπαξ πληρωμή, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πρόγραμμα αποταμίευσης. Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλονται μικρότερα ποσά σε τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα σε μηνιαία βάση. Το ύψος του ποσοστού αποταμίευσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί αργότερα ή ακόμη και να ανασταλεί προσωρινά.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες αγοράς αντισταθμίζουν τις διακυμάνσεις της αγοράς και δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το πότε είναι η «σωστή» ώρα εισόδου.

Για πόσο καιρό πρέπει να επενδύσω σε αμοιβαία κεφάλαια;

Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα! Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μακροπρόθεσμη χρηματική επένδυση και είναι, ως εκ τούτου, ιδανικά για την ιδιωτική συνταξιοδοτική πρόνοια και την προστασία του μέλλοντος. Η απόλυτα ελάχιστη επένδυση σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια είναι επτά έως δέκα χρόνια, διαφορετικά θα ήταν κάποιος αναγκασμένος να πωλήσει σε μια δυσμενή στιγμή και να χάσει χρήματα. Για να εξομαλυνθούν πραγματικά οι διακυμάνσεις των τιμών, συνιστώνται τουλάχιστον τα 15 έτη. Οι αναλύσεις έχουν δείξει: Για επένδυση διάρκειας 20 έως 30 ετών μπορούν να επιτευχθούν αρκετά υψηλά ποσοστά απόδοσης – παρά τις ενδιάμεσες πτώσεις και κρίσεις.

Γιατί να επενδύσετε χρήματα σε αμοιβαία κεφάλαια -  ποια είναι τα οφέλη;

Με τη σωστή επιλογή και προσέγγιση, αυτή η μορφή χρηματικών επενδύσεων προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα:

  • Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ρευστά, δηλαδή μπορούν να επαναπωληθούν ανά πάσα στιγμή, εάν είναι απαραίτητο.
  • Ο κίνδυνος είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις μεμονωμένες μετοχές και μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με ευρεία διασπορά.
  • Μπορείς να επενδύσεις σε παγκόσμιες, ευρέως διαφοροποιημένες επενδύσεις, ακόμη και με μικρές συνεισφορές, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία.
  • Μπορείς να τοποθετήσεις τα χρήματά σου εύκολα, αφήνοντας τα διαδικαστικά σε έναν έμπειρο διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων.
  • Θα λάβεις μακροπρόθεσμα υψηλότερους τόκους και αποδόσεις από ό,τι με τις παραδοσιακές επενδύσεις όπως το βιβλιάριο καταθέσεων, τα τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας και τις προθεσμιακές καταθέσεις.
  • Το κεφάλαιό σου επενδύεται μακροπρόθεσμα, προσαρμόζεται πάντα στις τρέχουσες εξελίξεις των τιμών και χρησιμοποιείται ακόμη και με βιώσιμο τρόπο, αν το επιθυμείς.

Συμπέρασμα: Τα αμοιβαία κεφάλαια ως επένδυση είναι μια καλή ιδέα...

...αν κανείς έχει σκεφτεί και σχεδιάσει καλά το σχέδιο του κεφαλαίου!

Όχι άδικα, αυτή η μορφή χρηματικής επένδυσης έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των χαμηλών τόκων των τραπεζικών δανείων μίας ημέρας, και των προθεσμιακών καταθέσεων. Οι εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων διαχειρίζονται πολλά δισεκατομμύρια ευρώ κάθε έτος. Προκειμένου να αντισταθμιστεί ο πληθωρισμός, η αποταμίευση απαιτεί ορισμένη απόδοση, η οποία δεν την καθιστά ανταγωνιστική σε σχέση  με τις άλλες μορφές επένδυσης χρημάτων.

Στο θέμα των χρηματικών επενδύσεων δεν μπορεί πλέον κανείς να αποφύγει τα επενδυτικά κεφάλαια, τις μετοχές και τη συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Δεν χρειάζεται καν να έχεις εκτεταμένες οικονομικές γνώσεις ή τεράστιο προϋπολογισμό -  ήδη οι μικρές συνεισφορές αυξάνονται μακροπρόθεσμα σε ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο. Σίγουρα είναι χρήσιμο να διαμορφώσει κανείς από πριν τις επιθυμίες και τις φιλοδοξίες του και να λάβει υποστήριξη από έναν ειδικό.

Κατά τα λοιπά: Το ολλανδικό αμοιβαίο Ur από τον 18ο αιώνα έχει επιτύχει όχι μόνο κερδοφόρες αποδόσεις, αλλά υπάρχει εδώ και 114 χρόνια!

Διαβάστε επίσης:

Παιδί στην πισίνα με νεροπίστολο – Ταξίδεψε με ασφάλεια

| OVB Hellas

Επιτέλους διακοπές: συμβουλές για τον προϋπολογισμό των διακοπών και την ασφάλιση ταξιδιού

Δεν έχει σημασία αν ταξιδεύεις με backpacking στην Ταϊλάνδη ή μένεις σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο στην Τυνησία. Αν αρρωστήσεις λίγο πριν τις διακοπές ή κλαπούν αντικείμενα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου σου, αξίζει να έχεις ασφάλεια. Έτσι μπορείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου από τις οικονομικές συνέπειες – και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο στις διακοπές.

Γελαστό νήπιο – Αποταμίευσε συνετά για τα παιδιά με ένα πρόγραμμα αποταμίευσης παιδιών

| OVB Hellas

Αποταμίευση για παιδιά: Δες πώς ένα πρόγραμμα αποταμίευσης για παιδιά βγάζει νόημα

Για την εκπαίδευση, για δίπλωμα οδήγησης, ή για εξασφάλιση του μέλλοντος: αν ξεκινήσεις να αποταμιεύεις για τα παιδιά, τα βαφτιστήρια ή τα εγγόνια σου από νεαρή ηλικία, μπορείς να αποταμιεύσεις ένα σημαντικό ποσό ακόμα και με μικρές συνεισφορές έως να χρειαστούν τα χρήματα. Αλλά πόσο αξίζει τον κόπο να αποταμιεύεις για τα παιδιά σε εποχές χαμηλών επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού;