Στοιχεία

OVB Eλλάς EE

ΑΡ ΓΕΜΗ 123638103000
Αγίας Παρασκευής 101Α, Χαλάνδρι
152 34 Αθήνα

Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας

OVB Eλλάς
Eπαφή: Δουράμπεης Ματθαίος

Τηλ.: +30 210 601 90 60
Φαξ: +30 210 601 90 65

E-Mail: info@ovb.gr

δικτυακός τόπος: www.ovb.gr

Επικοινωνήστε με την OVB

Σίννης Ιωάννης