Έντυπο φιλανθρωπίας

Αίτημα για οικονομική στήριξη

Τα πεδία που σημειώνονται με * πρέπει να συμπληρωθούν για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας για βοήθεια.


Επιλέξτε την ημερομηνία γέννησής σας

Στοιχεία τράπεζας